دوشنبه، 29 آذر 1400 - 09:45

حکم حکومتی بدون پشتوانه؛

ذخایر ژنتیکی دامی کشور حکم حکومتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور است

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور یک ماموریت حاکمیتی دارد که حفظ ذخایر ژنتیکی یکی از این وظایف است ولی در اجرای این وظایف، موسسه نمی تواند به تنهایی وارد عمل شود و بایستی از ظرفیت تشکل ها و صنوف استفاده کند.

رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با بیان اینکه ذخایر ژنتیکی دامی بخشی از منابع ملی و طبیعی کشور هستند، گفت: همانطور که جنگل ها نیازمند مراقبت و صیانت هستند این امر باید در مورد ذخایر ژنتیکی دامی نیز لحاظ شود.

 سعید اسماعیل خانیان در نشست خبری مشترک موسسه تحقیقات علوم دامی و انجمن حفاظت از اسب کاسپین که منظور همکاری مشترک در زمینه ثبت داخلی و بین المللی و راهکارهای حفاظت از اسب کاسپین برگزار شد، گفت: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور یک ماموریت حاکمیتی دارد که حفظ ذخایر ژنتیکی یکی از این وظایف است ولی در اجرای این وظایف، موسسه نمی تواند به تنهایی وارد عمل شود و بایستی از ظرفیت تشکل ها و صنوف استفاده کند.

وی با بیان اینکه در انجام این ماموریت موسسه این تشکل ها را حمایت می کند تا وظایف حاکمیتی را انجام دهد، اظهار داشت: برای حفظ ذخایر ژنتیکی باید منافع و مزایای اقتصادی آن ها را ارتقا دهیم تا توسط مردم به دلیل این مزیت ها حفظ و نگهداری شوند.

وی گفت: برای اینکه مزیت های اقتصادی دام های بومی که هزاران سال با این شرایط سازگار شده اند و در تقابل با ژن های خارجی باشند، باید این مسیر را با هم طی کنیم.

اسماعیل خانیان به وجود برخی از قوانین مصوب در کشور برای حفظ ذخایر ژنتیکی اشاره کرد و افزود: ماده ۱۰ و ۱۷ قانون جامع دامپروری کشور مساله هویت گذاری را مطرح می کند و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی نیز مساله واردات و صادرات این دام ها را قانونمند می کند و بهره برداری و ارتقای بهره مندی از منابع ژنتیک هم یک قانون حفاظتی است تا دام های بومی را از دو مساله خطر انقراض و حمله ژن های خارجی حفظ و نگهداری کند.

وی اظهار داشت: قانونمندی حفظ ذخایر ژنتیکی نیز باعث می شود تا از قاچاق ژن ها جلوگیری کنیم و حفظ و ارتقای مزیت های نسبی این ذخایر بالاتر رود و در دراز مدت حفظ شوند.

رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به موضوع تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت: اقلیم در حال تغییر است و تغییر انجام شده به طوریکه کاهش منابع آبی را نگرانی نداشتیم و مصرفی را داشتیم که منجر به خشکی رودخانه ها و تالاب ها شده و سطح سفره های آب زیرزمینی نیز به شدت کاهش یافته است.

وی بیان داشت: اگر این منابع ژنتیکی نیز در حال از بین رفتن هستند و اگر حفظ نشوند در آینده آن ها را نخواهیم داشت و به دلیل تغییر اقلیم در این منابع ذچار نقصان می شویم.

اسماعیل خانیان گفت: تنوع عامل حیات و زیست است و این تنوع به دلیل تغییر اقلیم در حال تغییر است و این تنوع باعث می شود ژن های سازگار با آن اقلیم را حفظ و از آن به نفع خود استفاده کنیم.

وی افزود: اگر در مساله حفظ ذخایر ژنتیکی دانش و علم نفوذ نداشته باشد، این ذخایر از دست خواهند رفت.

وی با اشاره به اینکه گاو گلپایگانی به دلیل علمی  عمل نکردن، آن را از دست دادیم، اظهار داشت: گاو سیستانی و سرابی را هم این خطرات تهدید می کند.

رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: اگر از علم و دانش برای حفظ ذخایر ژنتیکی  استفاده کنیم ضمن حفظ آن ها مزایای اقتصادی برای کشور و منطقه خواهد داشت.

وی به موضوع حفظ ژنتیکی اسب کاسپین اشاره کرد و افزود: اسب کاسپین ممکن است مزیت های صادراتی داشته باشد ولی مهم این است که این مزایا را تدوین و تبیین کرده و توسط انجمن های صنفی و علمی نگهداری شود که بایستی پروتکل های آن را آماده کرده تا ثروت و رفاه دامداران و منابع و اسب داران را فراهم کنیم.

اسماعیل خانیان تاکید کرد برای این موضوع بایستی ابتدا این اسب ها هویت گذاری شوند تا هر جایی از دنیا رفتند مشخص شود منشاء آن ایران است و دوم اینکه مزیت های اقتصادی آن را با کمک هم پیدا کرده تا دامداران از آن منفعت داشته باشند و یکی ازشغل های دامداری شود.

وی گفت: هدف از این همکاری مشترک با انجمن اسب کاسپین ایران حفظ منابع است تا از آن به صورت پایدار تا هزاران سال استفاده و یکی از منابع اشتغال کشوری شود.

در پایان این نشست قرارداد هویت بخشی به اسب کاسپین توسط موسسه تحقیقات علوم دامی و انجمن حفاظت از اسب کاسپین ایران منعقد شد.

این ۲ مجموعه به عنوان متولی تحقیقات ذخایر ژنتیک بومی کشور و انجمن حفاظت به عنوان یک تشکل مردمی که در نگرانی و دغدغه حفاظت از این توده ارزشمند را دارد، این قرارداد منعقد شد تا به صورت مشترک برای حفظ این گونه ارزشمند سرمایه گذاری کنند.

کدخبر: 480