چهارشنبه، 08 دی 1400 - 11:17

سه ردیف بودجه جاری شهرداری کرج ۱۱ میلیارد افزایش یافته است

رقم بودجه متمم مصوب جاری ۱۴۰۰ کرج معادل ۲۱۰۰ میلیارد تومان و بودجه عمرانی حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان است.

آیین باور- رئیس شورای اسلامی شهر کرج چپر دار گفت: شهرداری کرج لایحه متمم به مبلغ چهار هزارو۶۴۲ میلیارد تومان به شورای شهر ارسال کرد که با نگاه مثبت شورا این میزان با رقم بیشتری  تصویب شد.

چپردار با بیان اینکه شورای ششم تاکنون ۱۸ نشست در کمیسیون تلفیق بودجه داشته که در ۱۱ ردیف ، بودجه جاری شهرداری کرج کاهش پیدا کرده است،افزود: میزان کاهش این ۱۱ ردیف بودجه جاری را ۶۰ میلیارد و۵۸۳ میلیون تومان بوده و در سه ردیف بودجه جاری شهرداری کرج نیز ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: بودجه متمم شهرداری کرج نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان افزایش نشان می دهد، بودجه جاری شهرداری کرج ۴۴.۹ درصد و بودجه عمرانی ۵۵.۱ درصد است که رقم بودجه متمم مصوب جاری ۱۴۰۰ کرج معادل ۲۱۰۰ میلیارد تومان و بودجه عمرانی حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان است.

چپردار خاطرنشان کرد: در این بودجه با همه تنگناهای موجود می بایست الویت ها و تعهدات عمده ای را پوشش دهد، از حقوق پرسنل،مطالبات روزانه،ضروری و عادی هم چون پسماند،ترافیک، تکمیل پروژه های بزرگراه شمالی،قطار شهری و دیر کردهای تعهدات بانکی، مطالبات باقی و جاری قراردادهای پیمانکاران، ایجاد طرح های عمرانی جدید و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، برون سپاری، بهره وری از خیل کثیر پرسنل شهرداری تا ارتقاء مشارکت و تامین رضایت مردمی باید در بودجه نویسی ملحوظ گردد.

 

کدخبر: 495