چهارشنبه، 06 بهمن 1400 - 12:34

گام به گام با قانون( 9): تنظیم قرار داد اجاره

در این مقاله به نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره خواهیم پرداخت

آیین باور - در این مقاله به نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره خواهیم پرداخت که امیداست مورد توجه شهروندان عزیز واقع گردد:

لزوم قید مدت در قرارداد اجاره

آنچه که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده 468 قانون مدنی قرار داد باطل است

لزوم قید عدم حق اجاره به غیر

در هنگام تنظیم قرار‌داد در قرار‌داد منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد. اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.

نحوه پایان قرارداد اجاره

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل به مالک پرداخت کند.

عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نشده و فقط در صورتی باطل می‌شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد. در این صورت با فوت او قرارداد باطل می‌شود‌، ضمن اینکه اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد نیز با فوت وی قرار داد اجاره باطل می‌شود.

عدم اهلیت ورشکسته مالی برای تنظیم قرارداد

شخص ورشکسته نمی‌تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است.

قرارداد با دو شاهد و در دو نسخه تنظیم شود

قراردادهای عادی اجاره باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دونسخه تهیه شود. که امروزه در املاک در سه نسخه تهیه می شود و الزاما با کد رهگیری ست.

کدخبر: 562

نویسنده: نویسنده و مشاور حقوقی: بهار داریان مدرس دانشگاه مدیرحقوقی انتشارات جی۵