شنبه، 09 بهمن 1400 - 14:28

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر کرج

تعارض در منافع نشانه فساد سیسماتیک در مجموعه است

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت:طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج توسط 7 نفر از اعضای شورای شهر امضا شده است.

محمد اسدیان  اظهارداشت: یک مجموعه مدیریتی در زمان تصمیم گیری و اقدام به عمل، به جای لحاظ نمودن مصلحت شهروندی و منافع عمومی زمانی که تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار می گیرد و تعارض در منافع که نشانه ای از یک فساد سیسماتیک در مجموعه را شامل می شود رو به رو می شود به جای شکوفایی و رشد شهر، منافع گروهی اندک را به وجود می آورد.

عضو شورای شهر کرج تصریح کرد: بر این اساس، شورای ششم که با هدف شفافیت سازی و خدمت صادقانه کار خود را آغاز کرده است در جهت حفظ منافع تمامی شهروندان و پرسنل مدیریت شهری، طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج را آماده ارائه کرده است.

اسدیان بیان کرد:سایر اعضائ شورای شهر به دلیل عدم حضوراین طرح را امضاء نکردند که بزودی امضاء خواهد شد و جهت طی مراحل تصویب در صحن شورای شهر در دستور جلسه قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: بعید میدانم کسی از اعضای شورا مخالف این طرح زیر بنایی باشند اما قطعا این طرح نیاز به اعمال نظر سایر اعضای شورای شهر کرج نیز خواهد بود.

وی یادآور شد: این طرح در قالب 9 فصل و ۲۸ ماده تنظیم شده که بخش هایی از آن شامل :منع معامله با شرکت های طبقه اول همبستگان شاغل در شهرداری،-منع بکارگیری بستگان درجه یک در معاملات،ذکر شفاف مفاد قراردادهای شهرداری،عدم ارائه خدمات حقوقی از سوی وکلای دادگستری که با شهرداری همکاری دارند،عدم تعیین پاداش توسط مدیر برای خود،عدم بکارگیری طبقه اول وابستگان اعضاء شورا و شهردار در دوره متولیت،-منع استفاده از اطلاعات و استاد سازمانی توسط مدیران و کارکنان شهرداری و اعضاء شورای شهر،راه اندازی سامانه گزارش دهی و گزارش گیری برای شهروندان است.

به گفته اسدیان، چنانچه طرح مدیریت تعارض و منافع در شورای شهر کرج تصویب شود می توان شاهد بود تا مواردی که مطرح شده دیگر در مجموعه مدیریت شهری رخ نداده و در صورت بروز، امکان بررسی سریع و قانونی وجود خواهد داشت.

کدخبر: 565