دوشنبه، 25 بهمن 1400 - 08:54

مدیرکل بهزیستی البرز:

در راستای افزایش تاب آوری اجتماعی آسیبها رصد می شوند

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: رصد آسیب‌های اجتماعی در شهرستان‌های استان البرز همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

 حیدری گفت: با توجه به شرایط موجود و به منظور پرهیز از شتابزدگی در اجرای پیمایش یادشده، این مهم با بهره مندی از ۴۵ پرسشگر توانمند بومی در شهرستان‌های استان به مدت یک هفته از تاریخ ۲۱ تا ۲۸بهمن اجرا خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی البرز افزود: در همین راستا جلسه توجیهی آموزشگران با حضور کارشناسان هر شهرستان برگزار شد و اهم موارد مرتبط با اصول پرسشگری، حفظ محرمانگی و احترام به حقوق شهروندان مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان البرز، این برنامه با پشتیبانی معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با دریافت مجوز‌های لازم در سطح کشور در حال اجرا است.

سال گذشته نیز در پی تشکیل کارگروه رصد آسیب‌های اجتماعی ۱۶ طرح در راستای افزایش تاب آوری اجتماعی، پیشگیری از خشونت و خودکشی، فرزند پروری مثبت و سایر زمینه‌های مورد نیاز تدوین و با همکاری موسسات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی استان البرز اجرا شد.

کدخبر: 628