پنجشنبه، 18 فروردین 1401 - 16:47

بازدید معاون رئیس جمهوراز شرکت های دانش بنیان خلاق و نوآور در البرز

بازدید معاون رئیس جمهوراز شرکت های دانش بنیان خلاق و نوآور در البرز

آیین باور_معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان خلاق و نوآور البرز بازدید کرد.

 انسیه خزعلی در جریان سفر رییس جمهور و هیات همراه به البرز از بخش های مختلف پارک علم و فناوری استان بازدید کرد.
انسیه خزعلی در این بازدید از نزدیک با روند فعالیت های این پارک‌ در بستر بهره گیری از فناوری های نوین در مسیر تحول در تولید و صادرات استان آشنا شد.
وی در جریان این بازدیدها ضمن گفتگو با بانوان مستقر در این پارک که مدیریت شرکت های دانش بنیان در بستر کارآفرینی را برعهده دارند فعالیت های این شرکت ها را بسیار ارزشمند و شایان توجه و حرکتی مهم در روند توسعه استفاده از فعالیت های دانش بنیان عنوان کرد.

مشکلات مطرح شده از سوی بانوان عمدتاً مرتبط با تسهیلات؛ مجوزها و تمدید مجوز آنها و شیوه گرفتن تسهیلات و مشکلاتی در ارتباط با ضامن و وثیقه بود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده رییس جمهور در ادامه حضور در پارک علم و فناوری البرز از کارگاه های تولید دانش بنیان که به صورت خانوادگی مدیریت می شوند و مشاغل پایدار و دانش بنیان خانواده محور بازدید کرد و با نمونه هایی ازدستاوردهای تولیدی این گارگاه های دانش بنیان آشنا شد.
در این نمایشگاه دستاوردهای فناورانه در بخش‌های فنی و مهندسی تجهیزات پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، کامپیوتر و سیستم های اتوماسیون به نمایش گذاشته شده است .
شرکت های دانش بنیان تحت مدیریت بانوان مستقر در این نمایشگاه در زمینه های اشتغال زایی با به کار گیر ی استعداد های درخشان و نیرو های فناور گام در مسیر نوآوری ها فعالیت های شایان توجهی داشته اند.

کدخبر: 723