پنجشنبه، 18 فروردین 1401 - 19:10

در سفر به استان البرز،وزیر کشور خواستار تسریع در ساخت و بهره‌برداری متروی کرج شد

وزیر کشور در بازدید از خط ۲ قطارشهری کرج، خواستار تسریع در بهره‌برداری از این طرح برای کمک به مردم و کاهش ترافیک شد.

آیین باور _ دکتر احمد وحیدی که به همراه رئیس جمهوری به استان البرز سفر کرده است، عصر پنج شنبه با حضور در یکی از ایستگاه های خط ۲ متروی کرج، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در ۱۴.۹ کیلومتری که از خطوط مترو درحوزه کرج واقع می شود، نزدیک به ۱۰ ایستگاه پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: ما اکنون در یکی از ایستگاه‌های میانی این خط هستیم که حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد اما ایستگاه های دیگر پیشرفت کمتری داشته اند.
وزیر کشور اضافه کرد: از کل خط، حدود ۵ کیلومتر آماده شده است اما این میزان، کمک زیادی به مردم و کاهش ترافیک نخواهد کرد. از این رو، باید فاصله یشتری از این خط آماده شود که ظاهرا مشکلاتی وجود دارد که یکی از آنها اختلاف قیمتی بین پیمانکار و کارفرما یعنی شهرداری است که باید به سرعت آن را حل کرد.
دکتر وحیدی خاطرنشان کرد: اگر هم سرمایه گذاری پیدا شود، کار سرعت بیشتری خواهد گرفت. علاوه بر آن، تجهیزاتی توسط پیمانکار از خارج وارد شده، که در ایران هم وجود داشته و مورد ایراد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: همچنین به حدود ۲۵ هکتار زمین برای دپو نیاز دارند که متعلق به یکی از دانشگاه های استان است. باید با دانشگاه مذاکره کنیم تا مشخص شود چه میزان قابل حل است.


وزیر کشور در بازدید از خط ۲ قطارشهری کرج، خواستار تسریع در بهره‌برداری از این طرح برای کمک به مردم و کاهش ترافیک شد.

 دکتر احمد وحیدی که به همراه رئیس جمهوری به استان البرز سفر کرده است، عصر پنج شنبه با حضور در یکی از ایستگاه های خط ۲ متروی کرج، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در ۱۴.۹ کیلومتری که از خطوط مترو درحوزه کرج واقع می شود، نزدیک به ۱۰ ایستگاه پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: ما اکنون در یکی از ایستگاه‌های میانی این خط هستیم که حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد اما ایستگاه های دیگر پیشرفت کمتری داشته اند.
وزیر کشور اضافه کرد: از کل خط، حدود ۵ کیلومتر آماده شده است اما این میزان، کمک زیادی به مردم و کاهش ترافیک نخواهد کرد. از این رو، باید فاصله یشتری از این خط آماده شود که ظاهرا مشکلاتی وجود دارد که یکی از آنها اختلاف قیمتی بین پیمانکار و کارفرما یعنی شهرداری است که باید به سرعت آن را حل کرد.
دکتر وحیدی خاطرنشان کرد: اگر هم سرمایه گذاری پیدا شود، کار سرعت بیشتری خواهد گرفت. علاوه بر آن، تجهیزاتی توسط پیمانکار از خارج وارد شده، که در ایران هم وجود داشته و مورد ایراد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: همچنین به حدود ۲۵ هکتار زمین برای دپو نیاز دارند که متعلق به یکی از دانشگاه های استان است. باید با دانشگاه مذاکره کنیم تا مشخص شود چه میزان قابل حل است.

کدخبر: 725

خبرنگار: فر یبا کلاهی