یکشنبه، 28 فروردین 1401 - 10:47

رئیس حفاظت محیط زیست چهارباغ: مدیریت پسماند شهرداری کرج ضوابط را رعایت نمی کند

ناوگان حمل ونقل زباله های شهری عبوری شهرستان کرج، چهارباغ را آلوده می کنند

 
آیین باور _بایرام محمودی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چهارباغ البرز از تخلف یکدستگاه کامیون حامل زباله ‌های شهری شهرستان کرج بدلیل عدم رعایت ضوابط ومقررات بهداشتی ومحیط زیستی وآلوده نمودن مسیرهای عبوری شهرستان چهارباغ خبر داد و گفت: متاسفانه ناوگان حمل ونقل زباله های شهری شهرستان کرج که از مسیرهای دسترسی شهرستان چهارباغ عبور می کنند و بدلیل عدم استفاده از پوشش مناسب وعدم اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از نشت شیرابه کلیه محورهای شهرستان بخصوص جاده قزلحصار، بلوار پیام، حریم منطقه حافظیه، شهرک ابریشم ومحدوده روستای اسماعیل آباد شورقلعه بالا را آلوده نموده وسلامت شهروندان را به مخاطره انداخته وبه نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شوند.
به همین منظور کامیون متخلفی که موجب آلودگی محیط در مسیر مذکور شده بود شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.
 محمودی درادامه ضمن تشکر وقدردانی از حمایت های فرماندار شهرستان چهارباغ خاطرنشان کرد: چنانچه ناوگان حمل ونقل پسماندهای شهری کرج ضوابط ومقررات بهداشتی ومحیط زیستی را رعایت نکنند ضمن پیگرد قضایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج، از عبور کلیه کامیون های حامل زباله که ضوابط بهداشتی را رعایت نکنند، ممانعت بعمل خواهد آورد.

 

کدخبر: 751