چهارشنبه، 29 تیر 1401 - 21:57

ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی تخلف است

 مسئولیت ساخت و ساز غیر مجازبا شهردار است و به دستگاه قضایی معرفی می شود.

آیین باور - وی که در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان سخن می گفت صراحتا تاکید کرد: هر گونه ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی شهرها، خلاف قانون محسوب می شود و با شهرداران منطقه و نظام مهندسی برخورد می شود.

همچنین محرز شود مهندس ناظر از تخلفات چشم پوشی کرده یا مجوز بدون رعایت ضوابط داده است، به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

استاندار البرز یادآور شد: بافت های فرسوده استان از اهمیت بالایی برخوردار است و به منظور سامان دهی و اصلاح باید تمام انشعابات و پروانه ساخت به صورت رایگان اعطا شود.

وی افزود: اکنون یکی از بزرگترین معضلات استان بویژه در شهرها، کمبود پارکینگ است بنابراین ضرورت دارد که تمامی شهرداری ها این امر را مورد توجه ویژه قرار دهند. باید در ساخت و ساز ها تمامی پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و سرانه ها نیز لحاظ شود تا در آینده مانند اکنون دچار مشکل نشویم.

 

کدخبر: 903

خبرنگار: فریبا کلاهی