پنجشنبه، 30 تیر 1401 - 15:02

20 مقصر متروپل شناسایی شدند

مقصران حادثه متروپل شناسایی و به جز مالک متوفی همگی در بازداشت هستند.

آیین باور -ساختمان متروپل فروریخت و این واقعه جهانی را تکان داد و یکبار دیگر یادآور شد ساخت و ساز تجاری با حمایت مسئولان شهر تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد و چه خلا و خلقه گمشده ای در نظارت بالادستی وجود دارد که تکرار بعد از تکرار سرمایه و جان مردم را به خطر می اندازد و آرزو و امیدشان را بربد می دهد.

ظهر دوشنبه ۲ خرداد امسال، خیابان امیرکبیر (امیری) آبادان چون یک خیال خام فروریخت و بر سر تعدادی از هموطنان آوار شد.

رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی دقیق و سریع حادثه متروپل دستوراتی داد پیگیری های  مستمر دادستان کل کشور هم نتیجه گیری را تسریع بخشید . اینک در این پرونده ۲۱ نفر مقصر حادثه شناخته شده‌اند که علیه ۲۰ نفر افراد موثر کیفرخواست صادر شده است زیرا مالک سازه  در گور خفته است درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر وی تدیم دادگاه شده است. در حال حاضر دیگر متهمان  پرونده با قرار تامین در بازداشت هستند

 

کدخبر: 904

نویسنده: فریبا کلاهی