پنجشنبه، 06 مرداد 1401 - 11:46

سند پهنه‌بندی حریم شهر کرج در آستانه تصویب

حفظ چهارچوب منطقی شهر در گرو سند پهنه‌بندی است

پهنه‌بندی حریم یعنی  منطقه‌بندی اراضی واقع در حریم شهر، بر مبنای عملکرد طبیعی، محدودیت‌های قانونی و مصنوع و وجه غالب طبیعی اراضی در وضع موجود.

آیین باور -معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج عباس سعیدی کیا با اشاره به اینکه  با عنایت به دستورالعمل شماره ۵۹۶۶/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در خصوص نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم، مدیریت نظارت بر توسعه حریم شهر اهتمام به تهیه آن سند کرج شده است گفت:  این سند طی جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.

 

وی جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی جهت توسعه برنامه‌ریزی‌شده آتی شهر را در گرو  عملکردی مطابق با سند پهنه‌بندی حریم دانست که باید به‌عنوان سند ملاک عمل قرار گیرد. و پس از آن، منطقه بندی اراضی واقع در حریم شهر صرفاً بر مبنای پهنه‌های تعریف‌شده در این سند انجام می‌شود.

 

سعیدی کیا گفت: مراحل تصویب این سند هر چه سریع‌تر سپری شود، صیانت حداکثری از اراضی حریم شهر به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای شهر میسر خواهد شد.

اطلاعات عمومی:

- محدوده شهر: محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا است. (مطابق تعریف ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها)

 

- حریم شهر: حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشور شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. (مطابق تعریف ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها)

 

- محدوده روستا: محدوده روستا عبارت است از محدوده‌های شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. (مطابق تعریف ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها)

 

- پهنه‌بندی حریم: منطقه‌بندی اراضی واقع در حریم شهر بر مبنای عملکرد طبیعی، محدودیت‌های قانونی و مصنوع و وجه غالب طبیعی اراضی در وضع موجود.

 

کدخبر: 910