پنجشنبه، 27 مرداد 1401 - 14:04

گامی به سوی عدالت سرانه بهداشتی؛

مجوز بیمارستان 500 تختخوابی صادر شد

سرانه های غیر منصفانه در تمام موارد حیاتی زندگی البرز نشینان یک سو و نیاز های بهداشتی سوی دیگر .

آیین باور - سرانه های غیر منصفانه در تمام موارد حیاتی زندگی البرز نشینان یک سو و نیاز های بهداشتی که مستقیما با جان انسانها مرتبط است سوی دیگر .

در این میان کمبود 2000 تخت بیمارستانی عدد قابل توجهی است که دریافت مجوز ساخت یک بیمارستان 500 تخته در سفر ریاست جمهوری می تواند کمک بسیار مفیدی برای مردم باشد، به شرط آنکه ساختش آنقدر طول نکشد که نیاز به چهار هزار تخت برسد و این نیز باری از دوش استان برندارد.

 استاندار البرز در جمع خبرنگاران گفت: بزودی جانمایی انجام و عملیات کلنگ زنی اجرایی می شود.

وی افزود: در نظر داریم با پیگیری‌های ویژه و رفع موانع پروژه های بیمارستانی استان، تا پایان سال هزار تخت بیمارستانی را مورد بهره برداری قرار دهیم.

کدخبر: 947

خبرنگار: فریبا کلاهی