یکشنبه، 30 مرداد 1401 - 12:13

در نشست حمایت از خانواده و جوانی طرح شد

مادران نیازمند شناسایی و حمایت می شوند

این روزها اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده وجوانی در دستور کار بسیاری ادارات قرار گرفته است و جلسه ای نیز روز گذشته در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

آیین باور- شناسایی مادران باردار یا شیرده و دارای کودک زیر پنج سال که براساس آزمون وسع، نیازمند حمایت هستند در شرح وظیفه دستگاه های متعددی قرار گنجانده شده تا با ارائه  خدمات سبد تغذیه رایگان  ماهیانه مورد حمایت قرار گیرند.

مرضیه فهمیده سرپرست مدیریت امور اجتماعی و رفاه اداره کل در این خصوص گفت: براساس ماده 24 وزارت تعاون ،کارو رفاه مکلف است با معرفی وزارت بهداشت و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و ادارات آموزش پرورش، بهزیستی به این امر بپردازد.

 

وی در این نشست با اشاره به نحوه اجرای ماده ۲۴ جوانی جمعیت گفت: نوع حمایت دستگاه های اجرایی در این قانون از سازمان های مربوطه استعلام و شاخص آزمون وسع از وزارت متبوع پیگیری واز طریق وزارت کار نیز مشخص شود که چه دهک هایی مشمول این قانون می توانند بهره مند شوند .

 

کدخبر: 962

خبرنگار: فریبا کلاهی