سه‌شنبه، 01 شهریور 1401 - 14:33

البرزسومین استان حامی جوانی جمعیت کشور است

تشریح اقدامات دفتر امور زنان و خانواده استانداری برای جوانی جمعیت

آیین باور -استان البرز به عنوان سومین حامی در ستاد ملی خانواده و جوانی جمعیت تشکیل جلسه داد و سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری در این نشست به شرح وظایف ستاد پرداخت.

زهره آثاری گفت: وظایف این ستاد انجام هماهنگي و تقويت همکاریهای متقابل میان دستگاه ها و سازمانها و نهادهای ذيربط و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های آنها جهت اجرای سیاست های کلي خانواده و جمعیت ابلاغي مقام معظم رهبری است.

دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان البرز در دومین جلسه این ستاد گفت: رشد و يا کاهش فرزندآوری از مباحث مهم جمعیت است  و در برنامه ريزی برای توسعه ی ملي به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته ميشود. اسناد بالادستي و قوانین و مقررات، نقشه راهي است که ارکان حکومت در راستای تحقق آن کوشش می کند.

او گفت:  در راستای حسن اجرای قانون مذکور و برنامه ریزی و زمینه سازی جهت اجرای اسناد بالادستی در حوزه زنان و خانواده و با عنایت به بند پ ماده 1 این قانون "ستاد حمايت از خانواده و جواني جمعیت" در استان تشکیل شد.

گفتنی است  مسائل مطروحه در این جلسه تبیین شرایط بحرانی کشور و ضرورت اهتمام ویژه  پیرامون تسهیل ازدواج جوانان، جوانی جمعیت  و فرزندآوری، بررسی اقدامات صورت گرفته حوزه زنان و خانواده استان در حوزه جمعیت، بررسی روند اجرای قانون مذکور در دستگاه های اجرایی استان،  بررسی گزارشات واصله از سامانه جمعیت دفتر امور زنان و خانواده استانداری و حل مسائل و مشکلات مرتبط با مرکز دولتی درمان ناباروری استان بود.

کدخبر: 972

خبرنگار: فریبا کلاهی