شنبه، 14 آبان 1401 - 15:22

سختی کار در نیروگاه منتظر قائم بررسی می شود

به منظور بررسی و سخت و زیان آور بودن شرایط کاری این محوطه از نزدیک مورد بازدید میدانی مسئولان امر قرار گرفت.

آیین باور - به منظور بررسی و سخت و زیان آور بودن شرایط کاری و فعالیت کارگران و شاغلین در بخش هایی از نیروگاه منتظر قائم فردیس ، این محوطه از نزدیک مورد بازدید میدانی مسئولان امر قرار گرفت.

مدیر کل و سایر اعضای کمیته فنی گزارش کارشناسان را بررسی کرده و مقرر شد پس از مطابقت های فنی در کمیته تشخیص سخت و زیان‌آور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز، احکام مربوط به بخش هایی که قابلیت اعمال شرایط سخت و زیان آور را دارند صادر شود.

در این بازدید مدیران بخش‌های مختلف مجموعه نیروگاهی شهید منتظر قائم، فرایند و نحوه کار و تولید و مسائل مرتبط به حوزه های کار و کارگری پرداختند. گفتنی است این مجموعه حدود سه درصد از برق کشور را تولید و در اختیار شبکه برق سراسری کشور قرار می‌دهد و چهار واحد بخار ؛  هر کدام به ظرفیت تولید 156/25 مگاوات و شش واحد گازی؛ هر کدام به ظرفیت تولید 116/4 مگاوات و همچنین سه واحد بخار سیکل ترکیبی؛ هرکدام به ظرفیت تولید 100 مگاوات مشغول تولید می باشد .

کدخبر: 1011