شنبه، 05 آذر 1401 - 13:06

جانمایی20 معبر، پارک حاشیه ای در کرج

پارک حاشیه ای خودرو یعنی استفاده صحیح از عرض معابر شهری

آیین باور -  بنا بر قوانین و آئین نامه اجرائی یاد شده، شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم استفاده نماید .

سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر، ایزدیار گفت: به شهرداری کرج اجازه داده شد با استفاده از ظرفیت موجود در بخش خصوصی و مطابق با ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 6 قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور نسبت به اجرای مدیریت پارک حاشیه ای مطابق با بهای خدمات ناشی از مدیریت پارک حاشیه ای مطابق با لایحه ارائه شده، اقدام نماید که در کمیسیون پس از بحث و بررسی  با قیودی که عنوان شد و تعبیه 20 پارک حاشیه ای در معابر سطح شهر به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

 

 

کدخبر: 1018