چهارشنبه، 09 آذر 1401 - 13:57

شناسایی موانع تولید با آموزش زیست بوم ملی اشتغال برگزار شد

شناسایی موانع و عوامل مزاحم تولید با برگزاری کارگاه آموزشی زیست بوم ملی اشتغال در البرز برگزار شد.

آیین باور - با توجه به اهمیت استفاده از فرصت ها و ظرفیت های  شغلی استان در جهت بومی سازی طرح ملی زیست بوم اشتغال، همچنین  هماهنگی های بین بخشی در سطح کارشناسی و ستادی، دوره آموزشی مربوطه امروز چهارشنبه نهم آذر ماه برگزار شد.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: هدف ازبرگزاری چنین کارگاهی با عنوان" زیست بوم ملی اشتغال" شناسایی و برطرف کردن موانع حوزه اشتغال در استان هاست، به منظور حداکثرسازی تولید و افزایش مشارکت اقتصادی افراد در سنین کار و دستیابی به کار شایسته که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی  در استان ها اجرا می شود.

 ابراهیم شادمهر گفت: شناسایی قوانین و مقررات مانع و مزاحم تولید، اشتغال و کارآفرینی در حوزه های تخصصی تحت تدابیر قرارگاه ملی اشتغال، افزایش جریان دانش و نوآوری در جامعه و ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی از جمله دست آوردهای این کارگاه است.

دکتر خادمی مشاور وزیر در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال، دکتر کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و دکتر رمضانی مدیرکل دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیران ادارات شهرستان ها و کارشناسان اشتغال در این کارگاه حضور داشتند.

کدخبر: 1026

خبرنگار: فریبا کلاهی