دوشنبه، 17 بهمن 1401 - 11:43

گام به گام با قانون(11):حقوق بانوان متاهل

حقوقی که زنان متاهل دارند و عموما برای خیلی از بانوان ناشناخته باقی مانده است.

 

آیین باور - حقوقی که زنان متاهل دارند بسیار زیاد است که عموما برای خیلی از بانوان ناشناخته باقی مانده در این مقاله جهت ارتقا آگاهی بانوان از حقوق خود به بیان بخشی از آن خواهیم پرداخت .

پس از ایجاد عقد نکاح که با ایجاب و قبول زوج و زوجه  اتفاق می افتد حقوقی برای هریک از آنان ایجاد می گرددکه به بررسی برخی از حقوق زوجه می پردازیم:


1- حق حبس

2- نحله
3- نفقه

4-اجرت المثل ایام زناشویی
5- مهریه
6- حق فسخ نکاح باتوجه به شرایط خاص
و...

1- حق حبس چیست ؟

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگرزن قبل ازاخذ مهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.
حق حبس به زبان ساده چیست؟
حق حبس یعنی زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد (عام و خاص ) خودداری کند. حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد حق حبس عام یعنی حسن معاشرت زن و زندگی در محل مد نظر شوهر وتابعیت عام از شوهر و تمکین خاص یعنی در دسترس بودن زن برای همسر به ویژه از نظر تمتعات جنسی شوهر.

2- نحله چیست؟
طبق بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نسخ نشده است چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. »

با استنباط  از قانون و رویه‌قضایی، شرایط دریافت نحله این‌گونه است که لازم است تقاضای طلاق از سوی مرد بوده و نباید به دلیل تخلفات زن از وظایف زناشویی یا سوءِرفتار او باشد. همچنین در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.همانطور که از بند ب. تبصره 6 ماده واحده استنباط می‌شود، نحله فرع بر اجرت‌المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حکم واقع می‌شود که اجرت‌المثل اثبات نشود.  ضمنا نحله باتوجه به وسع مرد درنظر گرفته می شود.

مثلا خانمی که نتواند اثبات کند کار‌های منزل به درخواست شوهر بوده یا نتواند اثبات کند که تبرعی (مجانی) نبوده است؛ در این صورت دادگاه ( قاضی ) مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌کند؛ اگرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد.

 

 

کدخبر: 1090

خبرنگار: فریبا کلاهی

نویسنده: بهار داریان مدرس دانشگاه مدیرحقوقی انتشارات جی۵