پنجشنبه، 10 فروردین 1402 - 11:02

گام به گام با قانون (14): آسانسور در آپارتمان

در مقاله این هفته طبق درخواست شهروندان به بررسی قوانین آپارتمان نشینی( مبحث آسانسور- قسمت اول ) خواهیم پرداخت :

آیین باور- طبق قوانین نظام مهندسی هر ساختمان بالای 4 طبقه نیاز به احداث آسانسور دارند گرچه حتی ساختمان های کمتر از4 طبقه نیز می توانند طبق توافق اهالی ساختمان آسانسور داشته باشند اما الزامی وجود ندارد گرچه هر چه به زندگی ماشینی شهرنشینی نزدیک می شویم در شهر های بزرگ تر روبه مجلل ترشدن می رویم

باتوجه به ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها و تبصره های آن باید گفت اگر مجموع مساحت طبقات بالایی یعنی طبقات سوم و دوم (و چهارم) از مساحت واحد طبقه اول و همکف بیشتر باشد، سایر مالکین می‌توانند به صورت قانونی حق‌السهم نصب آسانسور را به همراه خسارات احتمالی از مالکین معترض دریافت کنند. طبق قوانین ملی استاندارد، لازم است که سرویس آسانسور به‌طور ماهیانه و بازرسی آسانسور به‌طور سالیانه (برای استاندارد ادواری) انجام بگیرد.

طبق (ماده 4 اصلاحي 75 ) قانون تملک آپارتمان ها : حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است .

تبصره -1 مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين

مي كنند .

تبصره2 -در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربنايي اختصاصي ساختمان مي باشند هزينه

هاي مشترك بر اساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان ميرسد حسب زير بناي اختصاصي هرواحد محاسبه ميشود .


 تبصره -3 چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه اي باشد كه بنا از يك يا چند واحد مسكوني امكان دسترسي به آن باشد هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده كننده يا استفاده كنندگان است .

باید درنظر داشته باشید با توجه به اینکه  امکانات ساختمان مثل  آسانسور، از ملاک‌های قیمت واحدهای آن است. در رابطه با آسانسور، افزایش قیمت برای واحدهای طبقه اول، زیرزمین و همکف ناچیز است.

پس داشتن آسانسور به طور کلی بر روی قیمت واحدهای طبقه دوم به بالا تاثیر به سزایی در افزایش قیمت دارد . در واقع یک قانون کلی وجود دارد که هرچه از همکف بالاتر یا پایین‌تر برویم تاثیر آسانسور بر قیمت واحد نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، هرچند طبقات اول و همکف قانوناً موظف به پرداخت شارژ هستند،(( منصفانه است که به‌ طور توافقی )) طبقات اول و همکف شارژ کمتری بپردازند.

کدخبر: 1148


برچسب ها