یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402 - 10:26

شالیکاری به افق شمالِ پارک ملی ایران کوچک

کشت برنج در پارک ملی ایران کوچک، نمایش نمادین فرهنگ شمال کشور است.

آیین باور  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گفت در این باره گفت: درپارک ملی ایران کوچک با ساخت سکونت‌گاه‌ استان‌های مختلف در ماکت‌هایی با مقیاس یک دوم، تلاش شده برشی از حال و هوای دیگراستانها به نمایش گاشته شوددر همین راستا بخش مربوط به محوطه روستاهای خزری این امکان را دارد که در اشلی بسیار کوچک اما تاثیر گذار وجذاب شالیکاری شده و معرف این خطه از سرزمینمان باشد .

به گفته عاقلی این شالی ها در مهر ماه هرسال، به بار می نشیند و شلتوک برنج از مزارع این پارک برداشت می‌شود. این اقدامی جهت جذب گردشگر و نمایش ظرفیت استان‌های شمالی است و باتوجه به شرایط فعلی آب و منابع زیرزمینی، این شالی‌کاری در مقیاس کوچک و باغچه‌ای محدود، با هدف آشنایی شهروندان با فرهنگ اقوام شمال کشور انجام شده است. کدخبر: 1201