چهارشنبه، 10 خرداد 1402 - 10:42

آشنایی با جاذبه های گردشگری البرز

مسجد لیستر

"لیستر" نام انگلیسی و عجیبی برای مسجد است .معماری اش هم عجیب است. گنبد ندارد. ستون ندارد. درو دیوارش پر است از شعرهای فارسی نغز و پندانه.

آیین‌باور - شش سال پیش برای اولین بار وارد مسجد لیستر شدم،افسوس خوردم چرا طی چهل و پنج سال زندگی در کرج،گذرم به این بنای تاریخ معاصر نیفتاده است و با سازنده آن آشنا نشده ام. شاید خیلی هم تقصیر من نبود و رسانه ها او را خیلی پررنگ نکرده بودند، چون با جناق رضا شاه بود!اینکه قدرشناسی از فردی خیر و انسان دوست مهم تر است یا فراموشیش به دلیل نسبت با شاه مرده، جوابش معلوم است: کسی را در قبر دیگری نمی‌گذارند ‌. همانطور که سیداحمد میر سپاهی اثبات کرد حتی اگر ثروتش را از طریق حمایت‌های یک شاه بدست آورده باشد این خود اوست که تصمیم می‌گیرد در چه راهی صرف شود.