سه‌شنبه، 13 تیر 1402 - 12:09

انصراف دسته جمعی اعضای انجمن روابط عمومی های ایران در البرز

خدمات نامناسب انجمن روابط عمومی های ایران ، کار را به انصراف و اعتراض دسته جمعی کشید

آیین باور - اعضای البرزی هیات مدیره انجمن روابط عمومی های ایران نسبت به ارائه خدمات از سوی این انجمن اعتراض  و انصراف خود را از عضویت اعلام کردند. 

گفته می شود پیش  از این نیز  بارها ضمن نقد عملکرد انجمن در خصوص عدم رعایت قانون،اعتراض کرده و خواستار تحقق و اعمال مفاد اساسنامه و قوانین مربوطه شدند.

از جمله دریافت حق عضویت و ایجاد ساختار و جمعیت پوشالی بدون اتخاذ تدبیر برای ارتقا جایگاه علمی و ارائه خدمات به اعضا مورد مناقشه بوده است.

از آنجا که فلسفه وجودی این انجمن بر مبنای حمایت از فعالان عرصه روابط عمومی و همچنین ارتقا علمی آنها است، از این رو علیرغم تلاش های صورت گرفته برای احیای این تکلیف، هیات مدیره انجمن روابط عمومی های ایران در البرز عطای عضویت را به لقایش بخشیده و به صورت دسته جمعی از این انجمن خارج شدند.

اعضای این انجمن معتقدند اگرچه تا کنون حمایتی از انجمن ایران دریافت نکرده اند، از سال ۹۸ با تاسیس این انجمن در البرز اتفاقات خوبی رقم خورد که از جمله آن برگزاری جشنواره روز روابط عمومی، برگزاری همایش های مختلف در راستای تقویت جایگاه روابط عمومی هاو برگزاری دوره های مختلف در حوزه روابط عمومی توسط انجمن استان البرز بود.


کدخبر: 1246