سه‌شنبه، 31 مرداد 1402 - 10:54

روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر معرفی شدند

ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر در سومین سال فعالیت دوره ششم مشخص شد.

آیین باور- اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر برای مدت یکسال تعیین شدند.

مریم قهرمانی صارم رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی، علیرضا سعیدی نائب رئیس و مجتبی حاجی قاسمی دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.

جواد چپردار رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهر، سید مرتضی اعتصامی و مریم قهرمانی بعنوان نائب رئیس و دبیر انتخاب شدند.

علی ذبیحی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی، حسین مهاجری نائب رئیس و عمار ایزدیار بعنوان دبیر این کمیسیون مشخص شدند.

مجتبی حاجی قاسمی رئیس کمیسیون تلفیق، علیرضا رحیمی نائب رئیس و عمار ایزدیار بعنوان دبیر کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

حسین مهاجری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، مجتبی حاجی قاسمی و سید مرتضی اعتصامی بعنوان نائب رئیس و دبیر انتخاب شدند.

عمار ایزدیار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ،مریم قهرمانی و محمد اسدیان بترتیب نائب رئیس و دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.

 علیرضا سعیدی رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، علیرضا رحیمی نائب رئیس و عمار ایزدیار دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.


کدخبر: 1307