شنبه، 26 تیر 1400 - 12:00

فرماندار کرج تاکید کرد:

اطلس جامع کلانشهر کرج تدوین شود

آنچه در این سالها مغفول باقی مانده است، فقدان یک نقشه راه و اطلس جامع شهری است که در آن تمامی نیازها برای نیل به توسعه متوازن احصاء شود.

آیین باور- معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با بیان اینکه برای نیل به توسعه پایدار در کلانشهرها باید نقشه راه داشت و با اندوخته ای از ظرفیت ها برای هر بخش استراتژی ترسیم و ساختارسازی کرد؛ گفت: اطلس جامع کلانشهر کرج باید بر اساس پتانسیل های موجود و در جهت رفع نواقص و نیازهای شهری تهیه و تدوین شود.

 غفور قاسم پور پیرامون مهمترین نیازها و الزامات در کلانشهر کرج برای رسیدن به توسعه شهری بیان کرد: آنچه در این سالها مغفول باقی مانده است، فقدان یک نقشه راه و اطلس جامع شهری است که در آن تمامی نیازها برای نیل به توسعه متوازن احصاء شود.
 

وی افزود: برای رسیدن به توسعه باید در بدو امر امکانات و نیازهای موجود را در مجموعه ای منسجم و یکپارچه داشت و همانند قطعات پازل توسعه، آن الزامات را کنار هم چید.
قاسم پور گفت: شاید هنوز نقشه جامعی از ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، گردشگری و.. در کلانشهر کرج که یک مسیر را برای حرکت رو به جلو ترسیم کنیم؛ وجود نداشته است.
وی افزود:برخورداری از این نقشه راه می تواند مسئولان آینده را نیز برای بهترین انتخاب ها و تصمیم سازی ها هدایت نمایند و از بسیاری آزمون و خطاء ها که هدر رفت سرمایه ها را به دنبال خواهد داشت؛ جلوگیری کند.
 

قاسم پور گفت: هرچند طی سه سال اخیر در فرمانداری ویژه شهرستان کرج، شناسنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این شهرستان تهیه شد اما کافی نبوده است و بسیاری از پتانسیل ها در حوزه های مختلف استان و مجموعه مدیریت شهری خفته باقی ماند و بی شمار ظرفیت که هنوز دیده و شناسایی نشده است و آنهایی هم که شناسایی شد به هر دلیلی بکارگیری نشد و چه بسا می شد با هر یک از آنها برنامه های جدیدی برای رشد این کلانشهر رو به توسعه تهیه کرد.
معاون استاندار گفت: راه توسعه را با برداشتن موانع و دست اندازها باید گشود، شناسایی گره های کور که روند حرکت به جلو را متوقف می سازد اولویتی است که باید در این اطلس جامع آنها را دید و برای برون رفت از آنها طرح و برنامه داشت.
قاسم پور گفت: در گذر این سالها رنگ فرسودگی بر چهره کلانشهر کرج نشسته است و باید طرحی نو برانداخت و کرج را آنگونه که زیبنده ساکنان یک ایران کوچک است از نو ساخت.
وی با توصیف اینکه سنگفرش های اطلس جامع کلانشهر کرج خود رنگین کمانی از الوان مختلف با ایده های نو خواهد بود، افزود: زنان، جوانان و نیروهای مستعد و نخبه، با دیدگاه ها و نقطه نظرات خود می توانند نقش راهنما را در این مسیر صعود ایفا کنند.   
 

کدخبر: 134