پنجشنبه، 18 آبان 1402 - 12:29

پایش پیشگیرانه نیروگاه منتظر قائم پیش از وارونگی هوا

آلودگی زیست محیطی را با شماره 1540 یا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها درمیان بگذارید.

آیین باور - معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست البرز از بازدید کارشناسان ادارات ستادی از بخشهای مختلف نیروگاه منتظر قائم خبر داد. در این برنامه مدیریت زیست محیطی‌آب ،خاک و پسماندو امورآزمایشگاه پایش شد.

به گفته لشگری در این بازدیدنماینده حفاظت محیط زیست فردیس  نیز حضور داشت و پایش واحدهای بزرگ مقیاس استان به عنوان یک اولویت از گذشته در دستورکار اداره‌کل حفاظت محیط زیست البرز بوده و در آینده  نیز تداوم خواهد داشت.

نمونه برداری از دو حلقه چاه آب نیروگاه ،پساب خروجی تصفیه خانه بهداشتی، رسوبات استخر تبخیر از جمله برنامه این بازدید بوده و واحد تولید آب دیونیزه و بررسی پارامترهای آب در قبل و بعد از استفاده از واحد شیمی سیکل ترکیبی و نیز دفاتر ثبت این پارامترها مورد استفاده در واحد تبخیر بازدید شده است .

لشگری  گفت: با توجه به شروع فصل سرما و وقوع پدیده وارونگی دما در چنین ایامی رعایت استاندارد های زیست محیطی در بخش هوا  از تشدید الودگی هوا جلوگیری خواهد کرد.

معاون محیط زیست انسانی در خاتمه از عموم شهروندان استان خواست در صورت مشاهده موارد آلودگی زیست محیطی با شماره 1540 ویا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها تماس حاصل نمایند


کدخبر: 1380