یکشنبه، 21 آبان 1402 - 11:40

جمع آوری ضایعات کرج سامان می‌ یابد

جمع‌آوری و ساماندهی مراکز ضایعاتی در جهت پیشگیری از اقدامات غیر قانونی صورت می گیرد.

آیین باور_ رئیس سازمان مدیریت پسماند محمدرضا خسروی، گفت: به منظور ساماندهی فعالیت مراکز تفکیک زباله، از اقدامات غیرمجاز آن‌ها جلوگیری خواهد شد که این امر حسب دستور دستگاه قضایی به صورت جدی در دستورکار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تا به امروز مقابله با فعالیت خارج از چهارچوب قانونی این قبیل مراکز انجام شده است، ادامه داد: برای مثال هفته گذشته ۱۰ مورد از این مراکز در یکی از مناطق شهرداری تخریب شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ضمن تأکید بر اینکه فعالیت مراکز جمع‌آوری ضایعات در سطح شهر مغایر قانون تلقی می‌شود، یادآور شد: پاکسازی و آزادسازی این مراکز در راستای وظایف شهرداری و تحقق مطالبات شهروندان است.

خسروی در پایان خطاب به فعالان این حوزه یادآورشد: صاحبان این مشاغل در خواست کتبی خود رابه سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ارسال کنند تا رسیدگی و ساماندهی انجام شود.

کدخبر: 1384