یکشنبه، 21 آبان 1402 - 12:38

رئیس شورای شهر:

شهرداری حق تفکیک تفکرات رسانه را ندارد

قاسم پور گفت: شهرداری حق الگو دادن و کنار زدن رسانه های منتقد آنهم با ابزار پول را ندارد.

آیین باور_ رئیس شورای شهرکرج گفت: حمایت از رسانه ها باید بر مبنای عدالت و توان حرفه ای باشد.

وی در جمع خبرنگاران در خصوص انتزاع شهرهای اقماری به ویژه با کرج تاکید کرد: یک موضوع، بحث شهرستان شدن کمالشهر و محمدشهر است که بعدا دارای نقاط مشترکی با کرج می شوند و موضوع دیگر، انتزاع فردیس و کرج، حریم شهرها و بحث همپوشانی بین شهرهاست.  هر جا کرج با شهرهای اقماری دارای نقطه مشترک باشد که بتوانیم  وارد شویم و مشکل مردم را حل کنیم، به سمت حق گرایش پیدا می کنیم.

او در رابطه با تعیین تکلیف سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق قانون، سهم شهرداری ها سه درصد است که بر اساس وصولی استان در اداره کل مالیاتی، محاسبه و به صورت ماهانه به عنوان درآمد پایدار به حساب شهرداری ها واریز می شود و برابر قانون، شهرداری ها برای هزینه کرد و جذب بودجه های خود مکلف به ارائه گزارش به شورای اسلامی شهر هستند اما تمام مصوبات شوراهای شهرها باید برای شورای اسلامی شهرستان ارسال شود.

وی افزود: شورای اسلامی شهرستان ناظر بر شوراهای شهرها از باب تطبیقی نیست، ناظر از باب اطلاعی است و در مواقعی که نیاز به کمک ما باشد، در صورت تشخیص مغایرت یا تداخل مصوبات شهرها، در قالب هشدار و تذکر وارد می شویم اما تطبیق بر عهده کمیته تطبیق است. با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد درآمد – هزینه است، شهرداری ها باید به سمت کسب درآمد پایدار حرکت و تمام پل های درآمدی خود را فعال و از آن ها به نفع مردم استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این درآمدها باید در حوزه های عمران، خدمات شهری، مسائل اجتماعی و … برای مردم هزینه و شهر به جای دیگری برای زندگی تبدیل شود، از جذب ۹۲ درصدی درآمد شهرداری کرج در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: اما آنچه که موجب نگرانی ما شده این است که ۶۰ درصد این رقم بر دو کد درآمدی ارزش افزوده و جرائم کمیسیون ماده صد استوار بوده و شهرداری خود را به جرائم این کمیسیون وابسته کرده که باید برنامه ریزی مناسب برای رفع این مشکل صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با اشاره به ابلاغ استاندار البرز به شهرداری ها مبنی بر ضرورت هزینه کرد درآمد شهرداری ها فقط در حوزه عمرانی و با بیان اینکه امیدوارم شهرداری کرج این دستور را روی زمین نگذاشته باشد، اذعان کرد: امروز ترافیک در شهرهای بزرگ با زندگی مردم عجین شده و دلایل متعددی نیز دارد که عدم وجود حمل و نقل عمومی به میزان کافی، بیشتر بودن تعداد خودروها از ظرفیت خیابان های شهر و تبدیل سبک زندگی انسان محور به خودرو محور از جمله آن هاست.

کدخبر: 1386