دوشنبه، 22 آبان 1402 - 15:50

رئیس شورای شهر کرج:

انتصابات، افتتاح، یارکشی انتخاباتی ممنوع

اقدامات شهرداری در حوزه مسئولیت پذیری، صرفه و صلاح، قانون و شرع صورت گیرد.تذکرات قبلی روی زمین مانده است.

آیین باور - علی قاسم پور در نطق پیش از دستور یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورا گفت: در شهرداری نباید اقدامات تبعیض آمیز و دارای شائبه انتخاباتی انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه هیچ اقدامی در حوزه خرید محبوبیت و گعده های انتخاباتی مورد پذیرش مردم نیست، اظهار کرد: اگر اقدامات شهرداری خارج از صرفه و صلاح، قانون، مسئولیت پذیری و مبتنی بر اختیارات قانونی و رعایت چارچوب ها و در حوزه خرید محبوبیت های فردی و گروهی در خصوص گروه ها و دسته های خاص باشد مردم آن ها را نمی پذیرند.

وی افزود: تکالیف شهرداری کرج در حوزه انتخابات می تواند در دو بخش اصلی با زیربخش های فرعی تعیین و از سوی شورای شهر تفویض شود. در حوزه اول، شهرداری باید مکلف شود تمام توان و ظرفیت خود را در جهت انجام اقدامات شایسته برای حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای در همه زمینه ها بکار گیرد.

عضو شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای شهردار ما چندین بار از تریبون شورا در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم اما علیرغم پیگیری های رئیس شورا و بعضا جنابعالی، بسیاری از اقدامات مدنظر روی زمین مانده که این در خور و شان مردم نیست.

قاسم پور گفت: آقای شهردار به مجموعه اداره کل حوزه و شوراهای خود دستور دهید که تذکرات یک سال گذشته بنده که برای شما ارسال شده و بعضا پاسخ های شما که حداقل بنده را اقناع نکرده و اقدامات بعدی در خور نبوده است، را بروزرسانی و بازنگری کنند. یک بار به حوزه اختیارات و تفویض های خود رجوع کنید و ببینید در حوزه هایی که از سوی شورا به شما تفویض اختیار شده، چقدر اختیار دارید و چگونه اقدام کرده اید.

قاسم پور بیان کرد: در رابطه با اقداماتی که از نظر قانونی و شرعی می تواند در حوزه انتخابات دارای اشکال باشد و شهرداری نباید در این زمینه آن ها را انجام دهد، گفت:  در این راستا نباید اقدامات تبعیض آمیز و دارای شائبه انتخاباتی در شهرداری انجام شود، بلکه باید اقدامات شهرداری در حوزه مسئولیت پذیری، صرفه و صلاح، قانون و شرع صورت گیرد.

قاسم پور با اشاره به اینکه شهردار کرج با دید کامل و استواری اجازه ندهد چنین اتفاقاتی رقم بخورد، انتصابات انتخاباتی، افتتاح های انتخاباتی، اقدامات مبتنی بر خروجی دسته ای و گروهی، یارکشی های خاص و در نهایت استفاده از امکانات مجموعه مدیریتی در خصوص افراد خاص در انتخابات را نمونه ای اقدامات ناشایست و نادرست در راستای انتخابات عنوان کرد.

وی گفت:  خواهش بنده این است که شهرداری کرج با مدیریت شهردار و همه ارکان شهرداری به ویژه دستگاه نظارتی یعنی حراست و بازرسی، به صورت محکم و استوار با پشتوانه شورای شهر، اقداماتی در خور و شایسته برای حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای انجام دهد و به منظور جلوگیری از شائبه ها و اقدامات انتخاباتی، فضای شهر و مدیریت شهری را پیش ببرند.


کدخبر: 1389