پنجشنبه، 25 آبان 1402 - 18:32

رئیس بیمارستان قلب کرج:

بزرگترین چالش کمبود نیروی متخصص در بخش دولتی است

قوانین دست و پاگیر اختصاص پزشکان مشمول طرح ضریب ‌کا به استان البرز را غیر ممکن کرده است.

آیین باور- رئیس بیمارستان تخصصی قلب استان البرز (شهید رجایی کرج ) با یادآوری محرومیت های جدی استان البرز در سرانه های درمانی و تخت بیمارستانی نسبت به کل کشورگفت: مهاجر پذیری بالا با تبعات جمعیت روزافزون و کاهش سرانه ها و نبود زیر ساخت‌های لازم توان رفع نیازهای درمانی مردم را از ما سلب کرده است.

رئیس بیمارستان شهید رجایی گفت: "عدم تمایل پزشکان متخصص شاغل استان به فعالیت در بخش‌های دولتی از یک سو و عدم اختصاص پزشکان مشمول طرح ضریب ‌کا به استان البرز طبق قوانین موجود از سوی دیگر سبب شده کمیت خدمات درمانی در این مراکز روز به روز کاهش یابد و کیفیت آن به طور واضح و ملموسی کاسته شود."

دکتر علیرضا دهقان نیری ضمن اشاره بر محرومیت شدید استان از نظر سرانه تخت بیمارستانی، افزود: در حال حاضر چالش اصلی استان البرز، تامین منابع انسانی از جمله پزشک و نیروهای تخصصی کادر درمان در بخش دولتی است.

رئیس بیمارستان قلب گفت: اختلاف زیاد تعرفه دولتی و خصوصی و پرداخت های با تاخیر، انگیزه حداقلی برای ادامه فعالیت در بخش‌های دولتی را تقریباً به طور کامل از بین برده‌است و متاسفانه پرسنل دنبال خروج از سیستم و یا کاهش دادن میزان فعالیت در مراکز دولتی هستند، هرچند با تورم جهش یافته طی سال‌های اخیر فعالیت درمانی بخش‌های خصوصی نیز به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد .

وی گفت: با توجه به اینکه استان البرز از نظر سرانه تخت محروم‌ترین استان کشور است ولی با این حال به دلیل نبودن پزشک در  بسیاری از تخصص‌ها در این مراکز ، ضریب اشغال تخت بسیاری از بیمارستان‌های دولتی استان عدد ناچیز می‌باشد این وضعیت سبب سرگردانی بیماران محروم استان  و به ناچار مراجعه به مراکز دولتی تهران می‌شود.

 وی گفت:  بیماران مراجعه کننده به مراکز دولتی عمدتا بدحال تر و با وضعیت پیچیده‌تر نسبت به بیماران مراکز خصوصی بوده و به همین سبب همکاران پزشک و پرستار شاغل فشار کاری و استرس روانی بسیار بالاتری را متحمل شوند.

وی افزود: اجرای طرح کارشناسی نشده و عجولانه تحول سلامت و ندیدن منابع پایدار جهت ادامه طرح در کنار سیاست های نادرست اتخاذ شده و ندیدن واقعیات روز جامعه سبب ارائه  ناقص یا کم کیفیت خدمات درمانی در مراکز دولتی شده است .

دکتر دهقان نیری  گفت:  پزشکان و پرستاران و تمام همکاران عزیزِ کادر درمان که در حال حاضر با وجود مشکلات بسیاری که برخی  ذکر شد، در مراکز دولتی مشغول خدمات رسانی به مردم عزیز می‌باشند، خود را سرباز سلامت جامعه می‌دانند و به نوعی اگر عهدی که با خدای خود در این حرفه بسته‌اند نبود، تحمل این حجم مسئولیت روانی و جسمی میسر نمیشد.

 کلام آخر آنکه اگر برای این مسائل و مشکلات پیش رو در فاصله زمانی کوتاه چاره اندیشی نگردد ، بحران درمان استان وارد مرحله برگشت ناپذیری می‌شود و سلامت مردم به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه را عمیقاً به مخاطره می‌اندازد.


کدخبر: 1396