دوشنبه، 16 بهمن 1402 - 11:24

موانع اعمال قانون درگلوگاه استان برداشته شد

نصب 15 دستگاه باسکول محورکش اعمال قانون ناوگان دارای اضافه بار را فراهم ساخت.

آیین باور _ رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از ساخت و نصب 15 دستگاه پد بتنی باسکول محورکش سیار در طول راه‌های استان خبر داد و گفت: با این اقدام اعمال قانون در گلوگاه‌های عبور و تردد ناوگان دارای اضافه بار فراهم می‌شود.

پیمان بختیاری از جانمایی 15 دستگاه پد بتنی باسکول محورکش سیار در طول راه‌های استان و در محل استقرار گشت‌های کنترل و نظارت ناوگان عمومی دارای اضافه بار خبر داد و گفت: با این اقدام امکان اندازه‌گیری میزان اضافه بار و در نتیجه اعمال قانون در گلوگاه‌های عبور و تردد ناوگان دارای اضافه بار فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حمل اضافه بار سالانه خسارات سنگینی به راه‌های استان وارد می‌کند، افزود: نصب این باسکول‌ها به منظور مدیریت توزین درمحورهای استان و جهت جلوگیری از خسارت وارده به رویه راه و ابنیه فنی ناشی از حمل بار اضافی انجام می‌شود.

بختیاری تصریح کرد: باسکول‌های مورد استفاده از نوع سیارمحورکش هستند که براساس برنامه‌ریزی گشت‌های کنترل و نظارت در زمان‌های تعیین شده در محل پدهای اجرا شده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این مسئول گفت: حمل بار غیراستاندارد صدمه جدی و جبران‌ناپذیر به رویه آسفالت و ابنیه فنی به خصوص پل‌ها وارد می‌کند لذا این باسکول‌ها با قابلیت توزین مجزای گروه محوری ناون سنگین از جمله کامیون، کمرشکن و تریلی اضافه بار را به صورت مجموع و محوری محاسبه و در اختیار گروه‌های گشت کنترل و نظارت قرار می‌دهد تا طبق معیارهای مشخص میزان صدمات وارده براساس کیلومتر طی شده محاسبه و در نهایت مبلغ جریمه مشخص و برگ آن به رانندگان خاطی تحویل داده می‌شود.


کدخبر: 1536