پنجشنبه، 19 بهمن 1402 - 11:29

اتصال شمال به جنوب کرج در تقاطع موذن _جمهوری/فیلم

بازدید اصحاب رسانه با اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج

یکی از مهمترین تقاطعات شهری در محور جمهوری اسلامی تقاطع بلوارموذن – بلوار جمهوری است، این محور درراستای شمالی با اتصال به بزرگراه شمالی شهر کرج درمحدوده پل B۳ نقش بسزایی در هدایت ترافیک شهری بر مبنای اصول فنی خواهد داشت.وجود برخی از معارضات واقع در محدوده طرح، ایجاب می کرد تا با برنامه ریزی دقیق اقدامات اصولی به لحاظ ایجاد جبهه های متفاوت کاری ایجاد شود، در حال حاضر محدوده پروژه برای انحراف ترافیک ورودی به تقاطع آماده است.


کدخبر: 1546