شنبه، 05 اسفند 1402 - 12:45

شهرداری اعلام کرد:

در برابر پسماند عفونی مسئولیتی نداریم

پسماند عفونی ، حـداقـل شـامـل مـواد زایـدبـخـش های ایزوله است که بـیـمـاران عـفـونـی در آن بـسـتری می‌شوند

آیین باور- رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج ضمن بازدید از جانمایی دومین خانه بازیافت کرج، گفت: در نظر داریم شرایطی را فراهم کنیم تا مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، مطب پزشکان و... پسماند خود را طبق قانون عاری از آلودگی و عفونت به مدیریت شهری تحویل دهند.

جواد چپردار، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج، در حاشیه بازدید از دومین خانه بازیافت در عظیمیه کرج، با بیان اینکه فرهنگسازی در راستای تفکیک زباله از مبدا باید با جدیت دنبال شود، گفت: امیدواریم شهروندان در این مسیر همراهی کافی را با مجموعه مدیریت شهری داشته باشند.

وی در ادامه به مسئله زباله‌های عفونی اشاره کرد و افزود: در این راستا نیاز داریم تا مراکز درمانی، مطب‌های پزشکی و بیمارستان‌ها نیز طبق قانون موجود اقدام کنند.

عضو شورای شهر کرج در ادامه اضافه کرد: در نظر داریم شرایطی را فراهم کنیم تا آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی مجاب شوند تا پسماند خود را عاری از عفونت به مدیریت شهری تحویل دهند.

چپردار تصریح کرد: مدیریت شهری در قبال پسماند عفونی و هیچ مسؤولیتی ندارد و امیدواریم تمامی جامعه هدف خود را موظف به حرکت در مسیر قانون بکنند طبق تعریف پسماندهای عفونی، پسماندهایی هستند کـه قـادرند حداقل یک بیماری عفونی را منتقل ســازنــد . طبق طبقه بندی WHO,EPA پسماند عفونی ، حـداقـل شـامـل مـواد زایـد آزمـایـشـگـاهـی نـظیر محیط‌های کشت، مواد زاید بخش های جراحی و کـالـبـد شـکـافـی و بـخـش های ایزوله است که بـیـمـاران عـفـونـی در آن بـسـتری می‌شوند

کدخبر: 1558