سه‌شنبه، 29 اسفند 1402 - 18:04

آشنایی با آداب رسوم ایرانی :

هفت سین را ایرانی بچینیم

هفت سین ایرانی را با ریشه های فرهنگی ملی بچینیم و آداب رسوم تاریخی خود را گرامی بداریم.

هفت سین ها باید دارای این ویژگی ها باشند :

الف-  نام آنها پارسی باشد

ب- با بند واژه (حرف) سین آغاز شود

ج- دارای ریشه گیاهی باشند

د- خوردنی باشند

ه- ترکیبی نباشد(ترکیبی از دو واژه نباشد مثل :سیب زمینی) سیب. سیر. سماغ. سرکه. سمنو. سبزی( یا سبزه ) و سنجد

 بر این پایه : _ ُسنبل ( نه خوراکی است نه پارسی ) تازی است.

_ سکه ( نه خوراکی است نه پارسی ) تازی است.

_ سماور ( نه خوراکی است نه پارسی ) روسی است.

در بیست میلیون واژه های پارسی، نمی توان هشتمی را برای هفت سین های نوروزی پیدا کرد که دارای این ویژگی ها باشند.

 هر یک از سین های هفت سین، نماد یکی از سپنتاهای ( هفت ابر فرشته ) کیش زرتشت است :

سیر : نماد اهورا مزدا

سبزه : فرشته اردیبهشت نماد آبهای پاک است

سیب : فرشته سپندارمذ، فرشته زن ، نماد بارداری و پرستاری است

سنجد : فرشته خورداد نماد دلبستگی

سرکه : فرشته امرداد نماد جاودانگی

سمنو : فرشته شهریور نماد خواربار

سماغ : فرشته بهمن نماد باران سماغ واژه پارسی است و نباید با بندواژه " ق " نوشته شود 


کدخبر: 1597