یکشنبه، 09 اردیبهشت 1403 - 13:19

همزمان با هفته زمین پاک؛

آموزش محیط زیستی برای 500 دانش آموز در کرج

4 مدرسه میزبان آموزشگران بودند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از انجام برنامه‌های آموزشی در 4 مدرسه کرج همزمان با هفته زمین پاک خبر داد، طی اجرای این برنامه فرهنگی 500 دانش آموز آموزش محیط زیستی و مفاهیم پسماند دیدند. 

  آموزش مفاهیم پسماندی در کناری الگوهای نگهداری از محیط زیست، همزمان با هفته زمین پاک در مدارس کلانشهر کرج انجام شد. 

در این میان بیش از 4 مدرسه میزبان آموزشگران این سازمان بودند و بیشاز 500 دانش آموز در این دوره آموزشی شرکت کردند.

کدخبر: 1661