دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403 - 12:02

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور :

طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی محور مشارکت مردم است

برای مشارکت موفق مردم در بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است.

چهارمین جلسه سراسری وبیناری تبیین سیاست ها، برنامه ها، اقدامات و عملکرد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با دستور کار ارائه نظامنامه مردمی سازی و رویکردهای این معاونت درخصوص جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی برگزار شد. در این نشست رویکردهای معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان در راستای شیوه های نوین حکمرانی و مدیریت مشارکتی و ایفای نقش آگاهانه و مسؤولانه مردم بویژه ذینفعان عرصه های منابع طبیعی خصوصا مراتع کشور و احاله مدیریت طرح های منابع طبیعی به مردم در قالب ظرفیت های قانونی موجود مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این جلسه گفت: برای مشارکت موفق مردم در بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است.

دکتر نوبخت با اشاره به وسعت 83 میلیون هکتاری مراتع کشور و ظرفیت های آشکار و نهان افزود: ما باید دقیقا مشخص کنیم مراتع چه توانمندی‌هایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید علوفه و تولید گوشت قرمز و دیگر اثربخشی ها دارند و با تشکیل و توسعه تعاونی های مرتعداری، امر مدیریت و بهره برداری مراتع و البته در قالب طرح های مرتعداری به ذینفعان حقیقی که دامداران و ساکنان و بومیان هستند احاله شود و در اینصورت است که خود مردم با انجام بذرکاری، اقدامات بیومکانیکی و مخصوصا بیولوژیک، شروع به غنی سازی و تقویت ظرفیت مراتع می کنند.  

وی  افزود: دفتر آموزش و ترویج باید فعالیت خود را از جنبه تسهیلگری زیاد کند و با برگزاری کارگاه های آموزشی برای مرتعداران و روستائیان و دفتر روابط عمومی با اطلاع رسانی و فرهنگسازی هر چه بیشتر در زمینه توانمندسازی جوامع بهره بردار و زمینه سازی اجرای شیوه نامه ها نقش آفرینی کنند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ، مدیریت درست عرصه های منابع طبیعی را مدیریت از پائین به بالا در هرم مدیریت برشمرد و با تاکید بر اجرای منطقه ای شیوه نامه ها و شرح خدمات طرح های منابع طبیعی خصوصا مرتعداری افزود: برای مردمی سازی درست، ما ناگزیریم برای شیوه نامه ها و شرح خدمات طرح ها بصورت منطقه ای عمل کنیم یعنی این انتظار نیست که مثلا در کل سطوح مرتع کشور به یکباره اجرا شود و امسال که سال مشارکت مردم هم نامگذاری شده است اگر در هر استان یک پایلوت ایجاد کنیم با افزایش ظرفیتی که در مراتعی که در آنها کار می شود و مرتعداران به عینه این اثربخشی ها را می بینند خواهید دید که خود مرتعدار تبدیل به تسهیلگر خواهد شد همچنانکه این بسترهای همکاری و مشارکت دهی مردم در نظامنامه هایی که تهیه شده لحاظ شده و فقط نیازمند عزمی جدی برای عملیاتی شدن است.

 وی با اشاره به عنوان "دستیار مردمی سازی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: برای مردمی سازی و راهبری این جلسات، 5 کارگروه باید تشکیل شود که عبارتند از: کارگروه های آموزش و ترویج، علوم آبخیز، مالی، اطلاع رسانی و کارگروه اجرایی.

دکتر نوبخت تصریح کرد: برای مشارکت موفق مردم در بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است و یک نگاه همه جانبه می تواند جوابگوی این مهم باشد چرا که این سه مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و بصورت توأمان می توانند موفقیت در مردمی سازی منابع طبیعی را تضمین کنند.

تا انتهای سال 1402 و در راستای مردمی سازی طرح های منابع طبیعی در سطح کشور، 20صندوق ملی منابع طبیعی، 120 اتحادیه استانی و 425 تعاونی فراگیر در 400 سامانه عرفی تشکیل شده که حدود 100 هزار خانوار بهره بردار را تحت پوشش قرار می دهند.


کدخبر: 1671