شنبه، 22 اردیبهشت 1403 - 19:15

فیلم/ باغ پیازی بالبوس

باغی که پیازهایش بوی گل می دهند "باغ پیازی بالبوس" کلکسیونی نوآورانه که حاصل سالها تجربه و دانش است.

برای مطالعه بیشتر و دسترسی به برگه گفتگو با دکترافسون رحمانپور محقق و دانش آموخته  دوره دکتری فیزیولوژی گیاهی و موسس "باغ پیازی بالبوس"می توانید از این لینک استفاده کنید.

https://www.aeinbavar.ir/fa/news/1678 

کدخبر: 1686