یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - 12:10

مدیرکل محیط زیست البرز:

تخفیف عوارض مستلزم خود اظهاری صنایع است

شناسایی و اندازه گیری آلودگیهای محیطی مبنای تصمیم گیری در مدیریت زیست محیطی است .

مدیرکل محیط زیست البرز مبنای تصمیم گیری در مدیریت این حوزه را پایش، شناسایی و اندازه گیری آلودگی های محیطی اعلام کرد .

مجید درگی گفت:  طرح خود اظهاری محیط زیست با مشارکت بخش خصوصی و آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط زیست در زمینه انجام پایش واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی برای کنترل آلودگی های ناشی از واحد شکل گرفته است.

درگی گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶- و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی ، موظف به انجام خوداظهاری در پایش هستند .

مدیرکل محیط زیست یادآور شد: طبق تبصره ۲ ماده ۴ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده موضوع ماده ۲۷، واحدهایی که از انجام خوداظهاری ، ارائه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، در اولین دوره مشمول پرداخت نیم درصد، دوره دوم یک درصد و دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد فروش خواهند شد.

کدخبر: 1695