دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403 - 17:51

درختان مفقود شده کرج کجا رفتند؟

درختان مفقود شده در جریان عملیات عمرانی شهرداری کرج کجا رفتند؟

آیین باور - درختان بسیاری در جریان عملیات عمرانی شهرداری کرج  مفقود شدند که شهروندان را نسبت به نابودی درختان و  نازیبایی شهر نگران و عصبانی کرد. پیگیری های پایگاه خبری آیین باور و سایر رسانه شورای شهر را برآن داشت نسبت به ادعای جابه‌جایی درختان توسط شهرداری پاسخگویی کرده و خبرنگاران را از نزدیک به دیدار درختانی ببرد که در اطراف شهر بازنشانی شده اند. صبح امروز 24 اردیبهشت اردوی 30 نفره خبرنگاران در اطراف شهر کرج به ویژه میدان جمهوری و محمود آباد، جهانشهر و بلوار موذن برخی از درختان بی شماری را که از جریانی به نام توسعه شهری جان سالم به دربرده و قربانی نشدند بازدید کرد. فیلمی که مشاهده می کنید از جریان این بازدید و توضیحات دکتر چپردار رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر و علیرضا عاقلی رئیس سازمان سیما منظر شهری است. 

کدخبر: 1703