دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403 - 17:58

مشکلات 129 زندانی بررسی شد

ضمن بررسی درخواست‌های 129 نفر با آزادی و مرخصی برای 26 زندانی موافقت شد.

آیین باور -رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که در دیدار وی و مدیران قضایی از ندامتگاه مرکزی کرج، ضمن بررسی درخواست‌های 129 نفر با آزادی و مرخصی برای 26 زندانی موافقت شد. 

رئیس کل و جمعی از مدیران قضایی دادگستری شهرستان کرج با حضور در ندامتگاه مرکزی کرج به مشکلات و درخواست‌های زندانیان رسیدگی کردند.

در این دیدار که با همراهی معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت بر زندان و اجرای احکام، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب کرج، سرپرست‌های دادگاه‌های کیفری دو کرج، دادگاه‌های حقوقی کرج، دادگاه‌های خانواده و تعدادی از معاونان قضایی رئیس کل محاکم کرج و برخی از قضات دادگاه های کیفری دو، حقوقی، خانواده و اجرای احکام مدنی و خانواده کرج برگزار شد ضمن دیدار با 129 از مددجویان و محکومین دادگاه‌های کرج به مشکلات و درخواست‌های ایشان رسیدگی شد.

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه این دیدار از ندامتگاه مرکزی کرج، با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه ندامتگاه‌های استان البرز که با تدوین و اجرای «برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» بخش زیادی از اهداف محقق شده است متذکر شد: با اقدامات انجام شده در برخی از اهداف از جمله استفاده از پابند الکترونیک، پذیرش توبه، پذیرش اعسار و بازداشت‌های کوتاه مدت موفقیت‌های خوبی به دست آمد.

وی در ادامه بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و همچنین افزایش بازدیدهای مدیران و قضات از ندامتگاه‌های استان به منظور بررسی پرونده همه زندانیان تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص درخواست‌های طرح شده مددجویان اضافه کرد: تسریع در رسیدگی، پابند الکترونیک، آزادی مشروط، تعلیق یا تخفیف مجازات، تبدیل یا تقلیل قرار تامین کیفری، پذیرش اعسار و تقسط، ادغام پرونده‌ها، مرخصی پایان حبس و درخواست عفو بخشی از درخواست‌های طرح شده بود.

وی در تشریح دستاوردهای این بازدید بیان کرد: در بازدید انجام شده با آزادی مشروط و پایند الکترونیک برای 4 نفر، مرخصی پایان حبس و عفو برای 22 نفر موافقت شد.

کدخبر: 1704