جمعه، 28 اردیبهشت 1403 - 00:47

معاون حقوقی رئیس جمهور در البرز:

موضوع اتباع خارجی اعلانی نیست، اعمالی است

تصویب اطلس وضعیت اتباع استان ها الزامی است.

افزایش تعداد اتباع در استان البرز بیش از هر موقع دیگری به چشم می آید . این مسئله در گفتگوی اصحاب رسانه و معاون حقوقی رئیس جمهور و استاندار البرز مطرح شد و آنها به این پرسش پاسخ هایی جداگانه دادند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت موضوع اتباع خارجی بحث اعلانی نیست، بلکه اعمالی است. این اتباع باید ساماندهی شوند اما ممکن است یکسری از آنها از سرمایه گذاران خوب و نخبگان باشند که می‌توان از آنها استفاده کرد اما افرادی که از این دسته محسوب نمی‌شوند، باید ساماندهی شوند که بخشی از این امر به بازگرداندن آنها به کشورشان بر می‌گردد و ساماندهی عده‌ای دیگر مستلزم یک کار داخلی است.

دهقان مطرح کرد: در دولت سیزدهم سازمان اتباع خارجی در وزارت کشور شکل گرفت و امور با تسلط در حال انجام است. اراده دولت بر آن است که با کسانی که از سایر کشورها به ایران آمده‌اند، در عین حال که رفتار قانونی داریم، باید به صورت انسانی نیز رفتار کنیم. کسانی که قرار است در این کشور زندگی کنند باید با هویت مشخص و شناسایی دقیق این امر انجام شود.

استاندارالبرز گفت: همه استان‌ها از جمله البرز موظف هستند اطلس وضعیت اتباع را به تصویب سازمان اتباع کشور برسانند، ما نیز در جلسات آتی اطلس وضعیت اتباع و چشم انداز آن را تصویب می‌کنیم.

وی افزود:  در حوزه اتباع برای نخستین بار سازمان اتباع خارجی در دولت و وزارت کشور شکل گرفته و برنامه مرتب و منسجمی برای ساماندهی آنها داریم. حدود ۴۸ هزار اتباع جمع آوری و بیش از ۳۰ هزار نفر از آنها طرد شده اند. همه استان‌ها از جمله البرز موظف هستند اطلس وضعیت اتباع را به تصویب سازمان اتباع کشور برسانند که در روز دوشنبه سه استان این اقدام را انجام دادند و ما نیز در جلسات آتی اطلس وضعیت اتباع و چشم انداز آن را تصویب می‌کنیم.کدخبر: 1721