یکشنبه، 17 مرداد 1400 - 08:48

در آینده نزدیک :

بازارچه مشاغل خانگی در البرز راه اندازی می شود

رئیس جهاد دانشگاهی البرز از افتتاح اولین بازارچه تخصصی مشاغل خانگی کشور در البرز خبر داد.

ایین باور-  رئیس جهاد دانشگاهی البرز با بیان این که به زودی اولین بازارچه تخصصی مشاغل خانگی کشور در البرز افتتاح می شود، گفت: طرح توسعه مشاغل خانگی در البرز درحال اجرا است و بر اساس این طرح، حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر از متقضیان مشاغل خانگی تحت آموزش و مهارت آموزی برای رسیدن به اشتغال پایدار، قرار گرفتند.

فیروزی، افزود: یکی از وظایف جهاد دانشگاهی، ورود به حوزه های تجاری سازی و فناوری است؛ با توجه به ظرفیت کشور خودمان سعی کردیم که در عرصه هایی ورود کنیم تا بتوانیم فناوری داخلی را تقویت کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز گفت: پیاده سازی قطار بومی از دیگر اقداماتی بود که ساخت مهم ترین بخش آن توسط جهاد دانشگاهی انجام شد.

او افزود: اخیرا به تولید بذرهای هیبریدی و فناوری های دیگر که به توسعه پایدار کشور کمک می کند ورود کرده ایم.

فیروزی گفت: در کنار تجاری سازی فناوری در عرصه های دیگری نیز ورود کرده ایم که از جمله آن ایجاد فعالیت های نوآورانه در حوزه آموزش و فرهنگ است.

او افزود: در چهار حوزه مشخص فعالیت می کنیم که یکی از آن ها حوزه پژوهشی است؛ همکاران ما در این بخش در خصوص مدیریت شهری و آسیب شناسی های اجتماعی فعالیت می کنند.

کدخبر: 199