دوشنبه، 18 مرداد 1400 - 08:04

تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه ای اشتهارد و قرارگاه آبادانی استان البرز امضا شد

مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشتهارد و قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان البرز تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

آیین باور-با هدف بهره مندی مستمر از ظرفیت های متقابل و اجرای رویکرد آموزش مبتنی بر سفارش جهت آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین متناسب با نیاز بازار کار، تفاهم نامه همکاری آموزشی به امضای عبدالحسین پازکی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشتهارد و سرهنگ پاسدار مهران یوسفی رضایی جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان البرز رسید.
 این تفاهم نامه با هدف تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد یا تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین استان ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیتی منطقه اشتهارد، گسترش دانش، مهارت و ارتقای توانمندی سرمایه های انسانی به ویژه در جوامع روستایی، عشایری و مناطق محروم، استفاده از توان بالقوه قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان در زمینه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و همچنین کمک به بهبود وضع معیشت روستائیان و ساکنان مناطق کم برخوردار منعقد شد.


 فراخوان، شناسایی و سازماندهی آموزش و مشاوره شغلی، شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی جامعه هدف، ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای، مشاوره و هدایت شغلی، ثبت نام در دوره های آموزشی برای روستائیان بر اساس تقویم آموزشی و نیازسنجی بعمل آمده، سنجش مهارت و ارائه گواهینامه معتبر در صورت موفقیت در آزمون و هماهنگی با دستگاهها و مسئولین شهرستان اشتهارد جهت شناسایی ظرفیت های بالقوه موجود در منطقه با هدف استفاده بهینه از آموزشهای مهارتی منطبق با قابلیت های شناسایی شده بخشی از تعهدات طرفین در این تفاهم نامه عنوان شده است.

کدخبر: 202