دوشنبه، 18 مرداد 1400 - 08:11

154 هکتار اراضی تغییر کاربری یافته چهارباغ آزاد سازی شد

آزادسازی 154 هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته چهارباغ/ 40 مغازه غیرمجاز قلع و قمع شد

آیین باور- اصفری گفت: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، 154 هکتار دیگر در چهارباغ آزادسازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ از آزادسازی 154 هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته در این حوزه قضایی خبر داد و گفت: این عملیات در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام شده است .
شاپور صفری با اشاره به اینکه این آزادسازی در اراضی بخش «رامجین» چهارباغ انجام شده اضافه کرد: در این اقدام 40 مورد مغازه تجاری در حال ساخت، 20 مورد بنای درحال ساخت، 50 مورد دیوارکشی، 30 مورد محوطه سازی و 10 مورد استخر قلع و قمع شد.
وی ارزش اراضی آزادسازی شده را بیش از سه هزار و هشتاد میلیارد تومان عنوان کرد.

کدخبر: 204