پنجشنبه، 21 مرداد 1400 - 07:56

گره کور موزه مصدق چیست؟

نوه مصدق مخالف موزه مصدق

علاقه گردشگران هم وارث دکتر مصدق را برای موزه شدن منزل پدربزرگش راضی نمی کند.

 
آیین باور- احمد آباد، روستایی در شهرستان نظرآباد که دکتر محمد مصدق، یکی از رهبران ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیر سلطنت پهلوی دوم روزگار خود و به ویژه واپسین لحظات عمرش را در آن نقطه گذرانده است.

خانه مصدق معروف به قلعه احمدآباد، خودرو و وسایل شخصی او همگی اجسام ناطق تاریخ آن دوران هستند و همین موضوع گردشگران را برای ملاقات تاریخ در منزل مصدق، مشتاق تر می کند؛ با این وجود و پس از اظهار نظرهای فراوان تاکنون شاهد اقدام امیدوار کننده ای درخصوص موزه شدن این بنای تاریخی که مربوط به دوران قاجار است، نشده ایم.

فریدون محمدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در این باره گفت: منزل دکتر مصدق دارای وارث است بر همین اساس، تبدیل آن به موزه در قالب طرحی مشا‌رکتی امکان پذیر خواهد بود.

او افزود: باوجود اقداماتی که برای حفظ بنای منزل مصدق و خودروی آن انجام شده اما نوه او با موزه شدن آن مخالف است و به همین دلیل تاکنون قلعه احمدآباد به موزه تبدیل نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: البته نتیجه (فرزند نوه را می گویند) مرحوم مصدق با موزه شدن خانه اجدادی اش موافق است اما پدر او مخالفت می کند.

کدخبر: 211

منبع: خبرگزاری صدا سیما