چهارشنبه، 17 شهریور 1400 - 11:16

جمعه‌ها‌ی صنایع‌دستی البرز رویدادی جدید

مدیر‌کل میراث‌ البرز از بر‌گزار‌ی رویداد فرهنگی در حوزه صنایع‌دستی با مشارکت هنرمندان خبر داد.

آیین باور -فریدون محمد‌ی روز دو‌شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر، اظهار کرد: «در این راستا در‌صدد بر‌گزار‌ی رویداد فرهنگی با نام جمعه‌ها‌ی صنایع‌دستی با مشارکت هنر‌مند‌ان رشته‌های مختلف هنر‌ی هستیم.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز عنو‌ان کرد: «بر این اساس مقرر شد این رویداد فرهنگی در حوزه صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی تا پایان سال جاری روز‌ها‌ی جمعه هر هفته به صورت نمایشگاهی بر‌گزار شود.»
او در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از هنر‌مند‌ان البرز‌ی تصریح کرد: «رویداد فرهنگی جمعه‌ها‌ی صنایع‌دستی در زمینه نمایش و فروش آثار تولید‌ی متمرکز بوده و با محوریت بازار‌یابی و رونق اقتصاد‌ی فعالیت خواهد کرد.»
محمد‌ی بیان کرد: «مشارکت نهاد‌های مربوطه به منظور جایابی، تجهیز و بر‌پایی نمایشگاه صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی در راستا‌ی اجرا‌ی این طرح انکار‌نا‌پذیر بوده و نیاز‌مند مشارکت و هم‌افزایی در این زمینه هستیم.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «برگز‌ار‌ی رویداد‌‌های فرهنگی با رعایت پروتکل‌ها‌ی بهداشتی زمینه لازم برا‌ی تداوم فعالیت‌ها‌ی هنری را فراهم آورده و موجب احیا‌ی صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی می‌شود.»

کدخبر: 253