پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 10:29

ارزیا‌با‌ن یونسکو در کار‌وانسر‌ا‌ی ینگی‌امام ساوجبلاغ /اولین اثر نامزد ثبت جهانی البرز

«کاروانسر‌ای ینگی‌امام ساوجبلاغ به عنو‌ان تنها اثر شاخص البرز در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته و با پیگیری‌های انجام شده به عنو‌ان اولین اثر استان نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی شده است.»

آیین باور- مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از حضور و باز‌دید کار‌شناسان یونسکو در کار‌وانسر‌ا‌ی ینگی‌امام ساوجبلاغ و ارزیابی این بنا‌ی تاریخی به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی خبر داد.
فریدون محمد‌ی عنو‌ان کرد: «بر این اساس ارز‌یا‌بان سازمان علمی و تحقیقاتی ملل متحد (یونسکو) صبح امروز در سفر نیم‌روزه خود به شهرستان ساوجبلاغ، اولین اثر تاریخی واجد شرایط استان برای‌ ثبت در فهرست میراث جهانی را بررسی کردند.»
او در ادامه با اشاره به اجرا‌ی عملیات مرمتی در بنا‌ی مزبور طی سال گذشته افزود: «همچنین در روز‌های اخیر علاوه بر ساماندهی و پاکسازی محوطه، آلودگی‌های بصر‌ی احتمالی رفع و دیواره‌های و کف بنا‌ی تاریخی به شیوه تخصصی شستشو شد.»
او بیان کرد: «پس از باز‌دید و بر‌رسی عملیا‌ت‌ها‌ی مرمت و آماده‌سازی مجموعه ینگی‌امام، ارز‌یا‌بان یونسکو گزارش جامعی از روند فعالیت و تغییر کار‌بر‌ی آن به منظور تداوم ادامه حیات آن تهیه و تدوین کردند.»
محمد‌ی یاد‌آور شد: «کاروانسر‌ای ینگی‌امام ساوجبلاغ به عنو‌ان تنها اثر شاخص البرز در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته و با پیگیری‌های انجام شده به عنو‌ان اولین اثر استان نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی شده است.»

کدخبر: 325