دوشنبه، 03 خرداد 1400 - 08:20

تعداد شهدای آزادسازی خرمشهر چند نفر بودند؟

سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد

در ایران ، حتی با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ ، آماری از شهدای عملیات ها منتشر نشده است. تنها در یک مورد ، تعداد شهدای عملیات «الی بیت المقدس» در سندی قابل اعتماد مشخص شده است. آمار دقیق شهیدان عملیات های بزرگ در زمان جنگ معمولا اعلام نمی شد و این البته یک رویه ی استاندارد و پذیرفته شده در نیروهای نظامی دنیا است. اما در ایران ، حتی با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ ، آماری از شهدای عملیات ها منتشر نشده است. تنها در یک مورد ، تعداد شهدای عملیات «الی بیت المقدس» در سندی قابل اعتماد مشخص شده که مربوط به روز نوشت های آقای هاشمی رفسنجانی می باشد. ایشان در خاطرات سال 1361 ، سه روز پس از آزادی خرمشهر ، در مورخه پنجشنبه ، ششم خرداد ماه نوشته است:

... ساعت ده صبح ، شورای عالی دفاع در دفتر امام تشکیل شد. آقایان علی صیاد شیرازی و محسن رضایی گزارش جبهه ها را دادند و گفتند: در عملیات بیت المقدس ، مجموعا ما شش هزار شهید داشته ایم...