پنجشنبه، 29 مهر 1400 - 09:56

رئیس کمیسیون شهر شورای کرج: دست دلالان از پرونده های ماده صد شهرداری کوتاه می شود

در راستای موافقت در اجرای طرح وصول مطالبات شهرداری از املاک دارای بدهی ناشی از جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض پس از کمیسیون دست دلالان کوتاه می شود.

عمار ایزدیار در دومین کمیسیون شهر هوشمند اقتصاد شهری و مشارکت ها که با حضور اعضا کمیسیون برگزار شد، به اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: نظر به عدم ضمانت اجرای وصول مطالبات شهرداری از املاک دارای بدهی ناشی از جرائم کمیسیون ماده صد و عوارض پس از کمیسیون و سایر بدهی ها که موجب می شود بسیاری از بدهکاران عمده شهرداری به اتکا تورم بهای املاک اقبالی به پرداخت بدهی های خود نداشته باشند، این طرح برای روند تسهیل روند پرونده ها پس از تصویب اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: لذا با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در وصول مطالبات و به اتکا تبصره ذیل ماده ۱۶شیوه نامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ، شهرداری می تواند نسبت به مشارکت در پروژه هایی که دارای بدهی های فوق الاشاره از بابت جرائم کمیسیون ماده صد و عوارض بعد از آن و فاقد رای تخریب می باشند و همچنین قابلیت صدور پایان کار ساختمانی را دارند، شامل این طرح می شوند.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند اقتصاد شهری و مشارکت های شورای اسلامی شهر کرج افزود: بر اساس تقاضای مالک نسبت به محاسبه بدهی یاد شده به عنوان سهم شهرداری در قالب درصدی از ارزش کلی املاک یاد شده بعد از صدور نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و اخذ موافقت مدیریت منطقه مربوطه و تعیین مهلت حداکثر سه ماهه اقدام خواهد شد.

ایزدیار به شروط این طرح اشاره کرد و یادآور شد: بر این اساس شروط تفصیلی کلیات طرح در ۱۴ بند آماده و در جلسات بعدی توسط اعضا کمیسیون و کارشناسان بررسی تا نهایی شود.

کدخبر: 350