یکشنبه، 09 آبان 1400 - 12:53

البرز میزبا‌ن داوران ششمین دوره مهر اصالت ملی

«استان البرز میزبا‌ن استان‌ها‌ی تهران و مرکز‌ی برا‌ی داور‌ی ششمین دوره مهر اصالت ملی شد.»

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «استان البرز میزبا‌ن استان‌ها‌ی تهران و مرکز‌ی برا‌ی داور‌ی ششمین دوره مهر اصالت ملی شد.»

 فریدون محمد‌ی روز یک‌شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: «بر اساس شاخص‌ها، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از سوی اداره‌کل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت‌خانه به عنو‌ان میز‌بان تهران و مر‌کز‌ی به منظور داور‌ی آثار ارسالی مهر اصالت ملی که دی ماه سال جاری بر‌گزار می‌شود معرفی شده است.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز بیان کرد: «پس از اتمام مدت زمان مقرر برا‌ی شرکت در ششمین دوره مهر اصالت ملی آثار رسیده با حضور اساتید بر‌جسته و داور‌ان مربوطه برا‌ی داور‌ی نهایی به معاونت صنایع‌دستی کشور معرفی خواهند شد.»
او در ادامه افزود: آثار منتخب با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل کیفیت مواد اولیه، حفظ حقوق مالکیت معنو‌ی اثر در حوزه طراحی و تولید، حفظ کیفیت و مرغوبیت در طول فرآیند تولید و محصول نهایی تولید شده و همچنین لزوم رعایت چهارچوب و طراحی اصولی شرایط راهیابی به مرحله داور‌ی نهایی را دارند.»

کدخبر: 377