چناربان به نشریه الکترونیک است که توسط کودکان تولید می شود.

موضوع این نشریه محیط زیست است.البته قرار است در هر شماره به صورت تخصصی به مباحث محیط زیست بیشتر پرداخته شود.

 محتوای این نشریه به چه شکلی تولید می شود؟

کودکان علاقمند به عنوان همکار در نشريه فرم مربوط به همکاری را پر میکنند بعد با توجه به علاقه و‌توانایی های خود به گروههای تخصصی معرفی می شوند.

مانند: نویسندگی،خبرنگاری،عکاسی،مقاله نویسی،تصویر سازی و..

سپس در دوره های رایگان، که توسط تسهیلگران و‌مربیان نشریه برگزار میشود، شرکت میکنند تا علاوه بر افزایش مهارت های خود، محتوای مورد نیاز هر شماره از نشریه را هم تولید نمایند.

تسهیلگران هم محتوا تولید شده در هر دوره را برای سردبیر ارسال میکنند تا برای بارگزاری در سایت تایید شده و به دست شما مخاطبین دوست داشتنی برسد.

و اما نشریه برای مخاطبین چناربان چه برنامه ای  دارد؟

مخاطبین نشریه هم می توانند با پر کردم فرم مربوطه، عضو مخاطبین ثابت نشریه چناربان بشوند تا از اخبار نشریه اطلاع پیدا کنند.

از سمت دیگر مخاطبان میتوانند بر اساس علاقه و‌توانایی خود در بخش مشارکتی نشریه شرکت کرده و‌آثار خود را برای ما ارسال کنند.

لینک مجله :http://chenarban.ir/